Please click for MAIN PAGE

COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS !

AFROTURK NEDİR?

BİRİZ BİRLİĞİZ AFROTURK Türk ve Afrika ulusları arasında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini kurmak ve/yada güçlendirmek amacıyla Afrika ve Türk uluslarının bulunduğu heryerde 1999 yılından itibaren yapılanmaya başlamış uluslararası bir işbirliği sistemidir.

AFROTURK 1999 yılında Mauritus'ta işadamıyla, öğrencisiyle, işçisiyle, kadınıyla evrensel değerler adına kurulmuş bir VAKIFTIR. Bizler 1 Milyar insanı içinde barındıran 57 ülkelik kara parçasına Afrika; rengi siyah olanlara Afro; kendini Türk hissedenlerede Türk diyoruz. Aramızda hiç bir fark göremedik, görmüyoruz ve görmeyeceğizde. Sürdürülebilir refaha ve daha iyi bir yaşama artık beraberce kavuşabilmek adına Afro ve Turk kavramlarını bir araya getirdik. Ve AfroTürk olduk. İki milyar bireyden oluşan bir aileyiz artık. Sen ben yok. Biz varız. Bizler varız. Önce insanız ve biz heryerdeyiz.

AFROTURK  Vakfı iki farklı segmentten oluşmaktadır. Sosyal etkiler oluşturmak adına dizayn edilen kar amacı gütmeyen,  apolitik hüviyetteki DERNEKLER AĞI ve iktisadi etkiler oluşturmak adına yapılandırılmış İŞ KONSEYİ.

İSMİMİZ

 AfroTurk, AfroTurc ve buna bağlı tüm tabirlerin İngilizce ve Fransızca karşılıklarıda dahil olmak üzere 2000 yılından beri Afrika Türk Vakfı'nın kayıtlı markaları olup Uluslararası Fikir ve Mülkiyet Hakları kanunlarınca koruma altındadır.

 LOGOMUZ

AFROTURK LOGOSONUN MANASI

MİSYONUMUZ -ÇITA-

Yıllardır bir kenara itilmiş olan Türk ve Afrika ulusları arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri en üst seviyeye çıkartmak suretiyle; diğerleriyle olan zaman-eylem-bilgi farkını kapatmaktır. ( 1999-2010)

Düşük Karbon Ekonomisi metodolojileri dahilinde odak destinasyonlarda sürdürülebilir kalkınma ve büyümeyi sağlamak. ( 2010... )

VİZYONUMUZ -FİL-

Türk ve Afrika ulusları arasında tesis edilmiş en güçlü sivil toplum örgütü olmaktır. ( 1999-2010 )

Odak destinasyonlarda en büyük ve en faydalı Etki Yatımcısı olmak ( 2010..)

STRATEJİMİZ -KURT-

Lokal yada global hiçbir politik ve menfaat grubuna bağlı olmamak ama gerektiğinde işbirliği yapmaktır.

KÜLTÜRÜMÜZ -KARINCA-

Irk, din, dil, kültür ve renk ayrımı gözetmeden sosyal sorumluluk bilinci ile takım çalışmasıdır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ -ARI-

Sevgi, sabır, planlama, üretim, paylaşım ve disiplindir.

  TEMEL AMAÇLARIMIZ? -KAPLAN-

1. Afrika'yı Türk toplumlarına Türkleri Afrikalılara doğru şekilde tanıtmak

2 Afrika ve Türk toplumlarını yakınlaştırmak. Aralarında sosyal, kültürel, politik ve ekonomik işbirliği tesis etmek yada güçlendirmek

3. Afrika ve Türk toplumlarının yaşam standartı ve refah seviyesini arttırmak için strateji ve projeler üretip uygulamak

4. Afrika ve Türk toplumlarının sürdürülebilir kalkınması için strateji ve projeler üretip uygulamak

5. Afrika ve Türk toplumlarına zarar veren kişi, kurum ve kuruluşları engellemek

6. Afrika ve Türk toplumlarının her alanda birlikte çalışmalarını ve birbirine destek vermelerini sağlamak

KISA VADE HEDEFLERİMİZ -AT-

1. Odak destinasyonlarda Yönetici-Ortak ve stk işbirliği yapılanmasını tamamlamak

2. Sosyal ve İktisadi etki yatırımlarını başlatmak

TEMELDEN KARŞI OLDUKLARIMIZ -ASLAN-

Zenci tabiri: Negro kelimesinin karşılığı olan bu tabir kölelik zamanından kalmış aşağılayıcı bir kelimedir. En alt sınıfı işaret eder. Afrikalı kardeşlerimiz için kullanılması gereken tabir sadece siyahlar yada siyahidir!

Muz Cumhuriyeti tabiri: Avrupa ve Amerika'dan başka gözü hiçbir yer görmeyen sözde entellektüeller, Afrika'yı bilmeden, görmeden, yaşamadan,, hissetmeden bazı Afrika ülkelerini işaret ederek sözde kıyaslama adına muz cumhuriyeti tabirini kullanmaktadır. Biz AfroTurk olarak onlara her zaman şunları usanmadan hatırlatmaya devam edeceğiz: 1) Avrupa ve ABD sosyal refahını halen daha Afrika'dan sağladığı hammaddelere borçludur 2) Afrika dünya tarihinin en eski medeniyetlerine ve kültürüne sahiptir

Afrika aids, açlık ve fakirlikle eşdeğerdir: Yakın tarihe kadar hep veren ama hiç almayan Afrika'nın, sayısız sorunla boğuşmuş olduğu üzücü bir gerçektir. Ama Afrika'da gittikçe artan sosyal refah, eğitim düzeyi ve uluslararası entellektüel kapasite bu döngüyü tersine çevirmeye başlamıştır.

İlaç ve silah baronları: Afrika'nın diğer kıtaların gerisinde kalmasına neden olan 2 temel faktördür.

Sahte ve sözde işbirliği kuruluşları: Dünyada en fazla STK nın mevzilendiği ve 3/4 ünün başka amaçlara hizmet ettiği kara kıtada sözüm ona yardım ve işbirliği misyonunu üstlenmiş lokal ve uluslararası kuruluşlar.

Afrika'ya sadece mal satmaya odaklanmış girişimciler: Bu kıta yüz yıllardır sömürülmesine rağmen dünyanın en zengin hammadde kaynaklarına sahiptir. Üstelik işgücü ve yatırım maliyetleri Çin'den bile ucuzdur. Öyleki Çin ve Hindistan üretimlerini bu kıtaya kaydırmaya çalışmaktadır. Böylesine avantajlara sahip bir kıtayı sadece mal alıcı müşteri olarak gören vizyona sahip kuruluşlar.

İdeoloji merkezli devlet ilişkileri: Afrika ve Türk ulusları arasında "tek tip insan yada yönetişim" modeli hedefiyle hareket eden ideolojik devlet politikaları toplumlar arasındaki ayrışmaya sebebiyet vermektedir. Türk ve Afrika devletleri arasındaki tek resmi ideoloji din ve yönetim sistemi gözetmeksizin müşterek kalkınma işbirliği olmalıdır.

RENK, IRK VE DİN KONULARIYLA ASLA İLGİLENMİYORUZ !

 

 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal

AFROTURK FACEBOOK PAGE