AFROTURK IMPACT INVESTOR B-CORP

COLOURS, RACES AND RELIGIONS ARE NOT OUR MATTERS !
Member Affairs
User
Password

IHRACAT TEKLIFLERI

A) ALTIN

1) Istanbul'da Nakit Blokajlı CIF Istanbul : n/a $/kg

2) Freetown'da Nakit  Blokajlı CIF Istanbul : n/a $/kg

2) GörüldüğündeÖdemeli Gayrıkabulu Rücu Akreditif CIF Istanbul: n/a $/kg

Açıklamalar

+!) Afrika'dan altın ihracatı ancak güncel altın ihracat lisansı sahibi firmalarca yapılabilmektedir. Bu durumu bilmeyen Türk altın yatırımcıları maalesefki yıllardır aracılar vesilesiyle zarara uğramaktadır.

Afroturk (SL) Ltd firması aracı firma değildir!

Bilakis 2021 itibarıyla Afrika'nın tek aktif, % 100 Türk sermayeli ve altın ihracat lisansı sahibi yerel şirketidir. Firma sahipleri oturum ve çalışma iznine sahip olup, Afrika kıtasının 1998 yılından buyana ilk yerleşik Türk yatırımcısıdır. Firma ödediği yüksek vergiler, yaptığı insani ve ticari yatırımlar ve apolitik duruşuyla hem yerel halk, hemde madenciler ve hükümetler nezdinde prestijli bir pozisyondadır.

Firmamıza ait tüm kayıtlar aktif olup Sierra Leone Ankara büyükelçiliği yada Türkiye Freetown Büyükelçiliklerinden teyid edilebilir.

+!!) Afroturk (SL) Ltd firması Mano River Bölgesindeki tüm yerel küçük madencilerle tedarik işbirliği yapmakta olup; yerel Sun Rise Ltd madencilik şirketiyle başarılı bir M&A ortaklık süreci de yürütmektedir. 

+!!!) TC yasalarına göre yalnızca Borsa Istanbul/Kıymetli Maden ve Mineraller üyeleri altın ithalatı yapabilmekle birlikte; firmamız iş ortağı üyeler vesilesiyle müşterilerin tüm ithalat süreçlerini de organize edebilmektedir. 

Bu noktada altı çizilmesi gereken tek husus CIF maliyetin üzerine yaklaşık % 4 oranında millileştirme maliyetinin eklenmesi gerekliliğidir. Kabaca: " Her parti için $ 500 gümrük, taşıma ve ayarevi raporlama + $100~$120 borsa üye aracılık bedeli + takoz ayar raporu $ 250 (isteğe bağlı) + rafineri külçe değişim bedeli 1,5grKg (isteğe bağlı) "

+!!!) 2021 yılı şubat ayında çıkan genelgeyle altın ithalatına dair ödemeler mal mukabili yada peşin olabilmektedir. TC Darphane teyidine müteakip gümrükteki millileştirme işlemleri sürecinde ödemenin yapıldığı belgesinin gümrük idaresine sunulmaması durumunda fatura değerinin % 6’sı nispetinde KKDF ödenmektedir. Afroturk SL Ltd firmasının önerdiği teslim/ödeme formülleriyle alıcı/yatırımcı bu KKDF yükünden kurtulmaktadır. 

+!!!!) Freetown’da nakit ödeme formülünde; alıcı Freetown’a gelerek kendisi için açacağımız yerel banka hesabına fatura tutarını bloke eder ve bir nevi ödeme garantisi olan şartlı payment orderı tarafımıza verir. Tüm ihracat işlemlerini CIF şekliyle biz gerçekleştiririz. Altın konsinyesi Istanbul Havaalanı gümrüğüne geldiğinde darphaneye yollanarak spek teyidi alır ve anlaşma uyarınca ödeme şartı yerine gelmiş olur. Bu yöntemde ki alış fiyatı en uygun olanıdır. 

+!!!!!) Freetown’da ki nakit ödemenin alternatifi olarak, alıcı firma ortağı Yusuf Erikel/Erikel Hukuk bürosuyla faturaya bağlı anlaşma yaparak tamemen TC Ticaret Kanunlarına uygun şekliyle Istanbul’da ödeme garantisini teslim eder. Gerisi Freetown’da nakit ödemede de uygulanan yoldur. 

+!!!!!!) Akreditif yeterliliğine sahip alıcılar içinde yöntemimiz hazırdır. Alıcının yapması gereken tek şey Freetown’da yada Istanbul’da nakdi blokaj yapmak yerine; bankasına yaparak Görüldüğünde Ödemeli Dökümante (şartlı) Akreditifi bankamıza swift ile yollamasıdır.

+!!!!!!!) Hangi ödeme yöntemi seçilirse seçilsin fiyatlar o günkü LBMA 2nd Fix seans fiyatına göre işkonto teklifi olarak verilecektir.

+!!!!!!!!) Altın konsiye teslimi azami 50kg'a kadar ihracatçı firma taşıması yada sigortalı THY kargo taşıması olarak gerçekleşmektedir. 

+!!!!!!!!!) Minimum ihracat limitimiz 5 kg'dır.

+!!!!!!!!!!) Türkiye teslim/ihracatlarımızı 24 ayarın altında; genelde 22-23 ayar ( +916~958~-1000) bandında satış yapmaktayız.


B) FERROYS

1. Lead ingot: CIF $ 2250/MT

2. Copper bar: CIF $ 5250/MT

3. Copper plates:CIF $ 5200/MT

4. Copper wire scrap: CIF $ 4650

5. Copper cathode: CIF $ 4850/MT

6. Zinc ingot: CIF $2550 USD/MT

7- Zinc Ore: CIF $ 1200 USD/MT

8. Aluminum coils: CIF $ 2100 USD/MT

9. Aluminum ingot A7: CIF $ 1900 USD/MT

10. Magnesium ingot: CIF $ 2200 USD/MT

11. Nickel cathode: CIF $ 14000 USD/MT

12. Tin ingot: CIF $ 15400 USD/MT

13-Chrome: CIF $ 7500 USD/MT

14- Chrome Ore: CIF $ 1800 USD/MT

16-Cadmium Ingot: CIF $ 2360 USD/MT

17- Iron Ore 53 %: CIF $ 84 / MT

18- Yamanine Aqeeq Stone: CIF $ 9 /gm 

Açıklamalar:

+!) Fimamız altın ihracat lisansının yanında her tür maden satış lisansına da sahiptir. Anlaşmalı olduğumuz onlarca tedarikçi yada madenciden satın alıp, Görüldüğünde Ödemeli Transfer Edilebilir yada Bölünebilir Şartlı Akreditif karşılığında CIF teslimi satış yapmaktayız.

+!!) Başta Londra Metal Borsası olmak üzere uluslararası tüm metal borsalarında ve dolayısıyla Future/Options uygulamalarında deneyim sahibi olmamız sebebiyle tüm CSKR trade işlemleriyle uyumlu fiziksel mal ihracatı yapabilmekteyiz.

+!!!) Yukarıda verdiğimiz fiyatlar temmuz 2021 tarihi itibarıyla örneklemedir. Fiyatlama politikamız LBMA 2nd Fix seansına müteakip en yüksek işkontolu teklifi vermeye yöneliktir. 

+!!!!) Yukarıda örneklediğimiz metaller dışında her tür maden/mineral talebinizi de iletebilirsiniz.

RENK, IRK VE DİN KONULARIYLA ASLA İLGİLENMİYORUZ !

 

 

Content - NEWS

: Omn Portal

AFROTURK FACEBOOK PAGE